ชื่อสินค้า :
ภาษาจีนฮก (จีนกลางเรียก ฝู )
รหัสสินค้า :
AG023
ราคา :
2,200 บาท
ความหมาย :

หมายถึง มีความสุข ความร่ำรวย ทรัพย์สินเพีย.....

ชื่อสินค้า :
ช้างศึก (v.1)
รหัสสินค้า :
EP001- AG
ราคา :
3,500 บาท
ความหมาย :

หมายถึง สัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของชาวไทย .....

ชื่อสินค้า :
ภาษาจีนลก (จีนกลางเรียก ลู่ )
รหัสสินค้า :
AG024
ราคา :
2,200 บาท
ความหมาย :

หมายถึง มีอำนาจ วาสนา ยศถาบรรดาศักดิ์ เป็น.....

ชื่อสินค้า :
ภาษาจีนซิ่ว (จีนกลางเรียก โซ่ว )
รหัสสินค้า :
AG025
ราคา :
2,200 บาท
ความหมาย :

หมายถึง อายุมั่น ขวัญยืน มีสุขภาพแข็งแรง ป.....

ชื่อสินค้า :
ภาษาจีนเฮง ( จีนกลางเรียก ซิ่ง )
รหัสสินค้า :
AG026
ราคา :
2,200 บาท
ความหมาย :

หมายถึง ความโชคดีในทุกสิ่ง มีลาภอันประเสริ.....

ชื่อสินค้า :
เงินทองมา (เจ่าไฉ่จิ่งป้อ)
รหัสสินค้า :
AG027
ราคา :
2,200 บาท
ความหมาย :

เจา หมายถึง เรียก

.....
ชื่อสินค้า :
ปีมะเมีย (ม้า)
รหัสสินค้า :
AG007
ราคา :
3,000 บาท
ความหมาย :
-
ชื่อสินค้า :
ปีมะแม (แพะ)
รหัสสินค้า :
AG008
ราคา :
3,000 บาท
ความหมาย :
-
ชื่อสินค้า :
พระพิฆเนศมั่งมี
รหัสสินค้า :
AG028
ราคา :
3,500 บาท
ความหมาย :

คาถา โอม ศรี คเณศายะ นะ มะ หะ เป็นเทพ.....