บริษัท เอ๊ฟปิก เอเซีย จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นการต่อยอดจากธุรกิจดั้งเดิมคือ ห้างทองเล่งหงษ์ ซึ่งเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในแวดวงการค้าทองคำมามากกว่า 50 ปี ทางบริษัทมุ่งหวังที่จะพัฒนาสินค้าทองคำให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่ และสามารถใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้ นอกจากการเป็นเครื่องประดับ อาทิเช่น เป็นของตกแต่งบ้านหรือเป็นของที่ระลึกเนื่องในโอกาสพิเศษ
 
    "หัตถศิลป์ทองคำ" ผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทของเราภูมิใจนำเสนอและกล่าวได้ว่าเป็นผู้ผลิตแห่งแรก ในประเทศไทย ผลิตขึ้นจากแผ่นทองคำ 99.9% ด้วยระบบ Sputtering ทุกชิ้นงานของเราถูกรังสรรค์ขึ้นโดยช่างฝีมือผู้มีความชำนาญงาน และเป็นงานที่ผลิตด้วยมือในทุกขั้นตอนการผลิต