ภาษาจีนซิ่ว (จีนกลางเรียก โซ่ว )

Image
รหัสสินค้า :
AG025
ขนาดสินค้า :
20.5x20.5 cm
รายละเอียด :

หมายถึง อายุมั่น ขวัญยืน มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

ราคา :
2,200 บาท
สนใจสั่งสินค้า :
  088-555-5111