ชื่อสินค้า :
พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ
รหัสสินค้า :
LS001
ราคา :
18,800 บาท
ความหมาย :

พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ เป็นรูปเคารพแทนมหาเศรษฐ.....

ชื่อสินค้า :
พระสิวลี
รหัสสินค้า :
LS002
ราคา :
18,800 บาท
ความหมาย :

พระสิวลี เป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาภ เชื่อกัน.....

ชื่อสินค้า :
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ
รหัสสินค้า :
LS003
ราคา :
32,000 บาท
ความหมาย :

เจ้าแม่กวนอิมพันมือ เป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็.....

ชื่อสินค้า :
สมเด็จพระปิยมหาราช
รหัสสินค้า :
LS004
ราคา :
21,800 บาท
ความหมาย :

สมเด็จพระปิยะมหาราช หรือพระบาทสมเด็จพระจุล.....

ชื่อสินค้า :
พระลักษมีเทวี
รหัสสินค้า :
LS005
ราคา :
19,500 บาท
ความหมาย :

พระลักษมีเทวี คือเทพีแห่งความงดงาม ความร่ำ.....

ชื่อสินค้า :
พระพรหม
รหัสสินค้า :
LS006
ราคา :
19,500 บาท
ความหมาย :

พระพรหม เป็นเทพเจ้าแห่งความสร้างสรรค์ ผู้ใ.....

ชื่อสินค้า :
พระอุปคุต (พระบัวเข็ม)
รหัสสินค้า :
LS007
ราคา :
18,800 บาท
ความหมาย :

พระอุปคุต (พระบัวเข็ม) เป็นพระภิกษุองค์สำค.....

ชื่อสินค้า :
พระตรีมูรติ
รหัสสินค้า :
LS008
ราคา :
19,500 บาท
ความหมาย :

พระตรีมูรติ คือ การอวตารของสามเทพเจ้าสูงสุ.....

ชื่อสินค้า :
องค์จตุคามรามเทพ
รหัสสินค้า :
LS009
ราคา :
24,000 บาท
ความหมาย :

องค์จาตุคามรามเทพ คือ เทพรักษาดวงเมืองนครศ.....