ชื่อสินค้า :
พระพิฆเนศโอม
รหัสสินค้า :
AG029
ราคา :
3,500 บาท
ความหมาย :

คาถา โอม ศรี คเณศายะ นะ มะ หะ เป็นเทพ.....

ชื่อสินค้า :
เทพเจ้ากวนอู
รหัสสินค้า :
AG030
ราคา :
3,500 บาท
ความหมาย :

เป็นเทพสัญลักษณ์ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู.....

ชื่อสินค้า :
ปีวอก (ลิง)
รหัสสินค้า :
AG009
ราคา :
3,000 บาท
ความหมาย :
-
ชื่อสินค้า :
เทพมั่งคั่ง (ไฉ่ซิ่งเอี้ย)
รหัสสินค้า :
AG031
ราคา :
3,500 บาท
ความหมาย :

เทพเจ้าเเห่งความมั่งคั่งร่ำรวย

ชื่อสินค้า :
ช้างบัลลังก์ (v.1)
รหัสสินค้า :
EP002- AG
ราคา :
3,500 บาท
ความหมาย :

หมายถึง สัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของชาวไทย .....

ชื่อสินค้า :
พระสังกัจจายณ์ถือเงิน
รหัสสินค้า :
AG032
ราคา :
3,500 บาท
ความหมาย :

เทพเจ้าเเห่งความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย.....

ชื่อสินค้า :
เจ้าแม่กวนอิมประทับปลามังกร
รหัสสินค้า :
AG033
ราคา :
4,000 บาท
ความหมาย :
-
ชื่อสินค้า :
ปีระกา (ไก่)
รหัสสินค้า :
AG010
ราคา :
3,000 บาท
ความหมาย :
-
ชื่อสินค้า :
ปีจอ (สุนัข)
รหัสสินค้า :
AG011
ราคา :
3,000 บาท
ความหมาย :
-