ชื่อสินค้า :
พระพิฆเนศมั่งมี
รหัสสินค้า :
AG028
ราคา :
3,500 บาท
ความหมาย :

คาถา โอม ศรี คเณศายะ นะ มะ หะ เป็นเทพ.....

ชื่อสินค้า :
พระพิฆเนศโอม
รหัสสินค้า :
AG029
ราคา :
3,500 บาท
ความหมาย :

คาถา โอม ศรี คเณศายะ นะ มะ หะ เป็นเทพ.....

ชื่อสินค้า :
เทพเจ้ากวนอู
รหัสสินค้า :
AG030
ราคา :
3,500 บาท
ความหมาย :

เป็นเทพสัญลักษณ์ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู.....

ชื่อสินค้า :
เทพมั่งคั่ง (ไฉ่ซิ่งเอี้ย)
รหัสสินค้า :
AG031
ราคา :
3,500 บาท
ความหมาย :

เทพเจ้าเเห่งความมั่งคั่งร่ำรวย

ชื่อสินค้า :
พระสังกัจจายณ์ถือเงิน
รหัสสินค้า :
AG032
ราคา :
3,500 บาท
ความหมาย :

เทพเจ้าเเห่งความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย.....

ชื่อสินค้า :
เจ้าแม่กวนอิมประทับปลามังกร
รหัสสินค้า :
AG033
ราคา :
4,000 บาท
ความหมาย :
-
ชื่อสินค้า :
เทพ 3 องค์ (ฮก ลก ซิ่ว)
รหัสสินค้า :
AG034
ราคา :
9,900 บาท
ความหมาย :

ฮก หมายถึง ความสุขสมปรารถนาในทุกสิ่ง

.....